Değişen ve gelişen bir üniversite olarak öğrencilerini çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaya devam eden Üniversitemiz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında öğrencilerini yeni binalarda karşılıyor.Bu çerçevede; Sağlık Bilimleri FakültesiUncubozköy Sağlık Yerleşkesinde yer alanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Şehit Prof. Dr. İlhanVarank Yerleşkesine taşınması ileboşalan binaya taşındı.

Ülkemizin en çok gereksinim duyduğu önemli sağlık dallarından“Hemşirelik”, “Ebelik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ve “Sosyal Hizmet” bölümlerinde eğitimin verildiği Sağlık Bilimleri FakültesininSağlık Yerleşkesine taşınmasının önemli olduğunun altını çizenMCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi,“Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Sağlık birimlerimiz için çok güzel bir yerleşke. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi,Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi deburada bulunuyor, Sağlık Bilimleri Fakültemizi de buraya alarak hepsini bir arada toplamış olacağız” dedi.