İzmir Barosu tarafından CMK alanında görev yapacak avukatların katılımlarının zorunlu olduğu CMK eğitim semineri, 52 avukatın katılımıyla 14-15-16 Temmuz 2017 günlerinde 78. kez gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca süren çalışmanın son günü yapılan sertifika töreninde konuşan Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, CMK eğitim çalışmalarının her ay düzenli olarak yapılmasıyla özellikle yeni ruhsat alan genç avukatların mesleğe vakit kaybetmeden aktif olarak katılmalarının amaçlandığını vurguladı.

Avukatların gerek İzmir’de gerekse genel olarak Türkiye’de, hem mesleki anlamda hem de ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini vurgulayan Av. Aydın Özcan, bu durumun yeni ruhsat alan avukatlarda kendini daha fazla hissettirdiğini ifade ederek, verilen eğitim sonrası CMK sisteminde aktif olarak görev alan avukatların kısa süre içerisinde ceza hukuku alanında kendilerini geliştireceklerini söyledi.

CMK alanında göreve geldiklerinden bu yana birçok yenilik yaptıklarını da sözlerine ekleyen Özcan, “özellikle genç meslektaşlarımız ve kadın meslektaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmak için çalışıyoruz” dedi. CMK alanında gece görevlendirmelerine baro personeli ile CMK araç tahsisi yaparak haksız rekabete son verdiklerini söyleyen Av. Aydın Özcan, “gece CMK görevlendirmelerine kadın meslektaşlarımız da güven içinde giderek görevlerini yapabilmektedirler” dedi.

Adli tatil sonrasında bu alanda “Ceza Hukuku Günleri” adı altında daha kapsamlı bir çalışma yapılacağının da bilgisini veren Av. Aydın Özcan, alanında yetkin akademisyen ve uygulamacıları çalışmaya davet ettiklerini söyledi.

“Her fırsatta İzmir Barosu’nun uluslararası bir baro olması gerektiğini vurguluyorum” diyen Özcan, buna ilişkin yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, “İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki uluslararası davaları İzmirli meslektaşlarımızın alması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle düzenlediğimiz bu çalışmalara meslektaşlarımızın daha fazla katılmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İzmir Barosu CMK Servisi, ceza yargılaması alanında bir avukatın hukuki yardımından faydalanma olanağından yoksun bulunanlara yetkili makamlardan gelen talep doğrultusunda avukat görevlendirmesi yapmaktadır.