Sanayi kuruluşlarının yaklaşık 40 yıldır kuşatmasında olan Kyme Antik Kenti’nde artık sona gelinmeye başlandı. Nemrut Bölgesi’nin “serbest bölge”  ilan edilmesiyle  başladı bu süreç. Sanayi tesislerinin daha genişlemesi, büyümesi adına,  yatırım yapılacak araziler üzerinde yapılan kazılar Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ nun denetiminde yapıldı önceleri. Çıkan tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken;  “tarihsel alan özelliğini kaybetmiştir” türünde alınan belgelerle,  bugün var olan sınırları içine hapsedildi.

Bu da yetmedi; tam da seçim arifesinde,  28 Mart 2019’da nasıl olduysa;  bu tarihe kadar, 1.Derece Arkeolojik Sit olan ( yaklaşık 40 yıldır)  Kyme Antik Kenti’nin kuzeydoğusu,  İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından,  11049 sayılı kararı ile 3.dereceye düşürüldü.

 Niye? Neden? Gibi sorular cevapsız kalırken, birden yeni bir şeyler olmaya başladı. 3.dereceye bitişik alanda yer alan Nemport  A.Ş,  bu alan üzerinde “kapasite artımı” adı altında ÇED sürecini başlattı. Kurul; bu kararı hakkında bir açıklama yapmazken;  seçimlerin en heyecanlı yerinde, kamunun tüm dikkatleri yapılacak seçimlere odakladığı zamanda,  aldığı  karar kamu vicdanında henüz aklanamamıştır. Kesin bir bilgi olmamasına rağmen,  Kyme Antik Kenti adına endişe duyan her vatandaş,  alınan kararın tamamen Nemport A.Ş lehine alındığı iddiaları, her yerde  konuşulur olmaya başladı.

Kymeliler tarafından yapılan, Bizanslılar dönemine kadar hizmet veren 190 metre uzunluğundaki iskele

 ÇED  Toplantısı’ nda anlatılanlara  bakılırsa; mevcut iskelenin  Güney kısmında  ( Kyme Antik kenti Şehir merkezine doğru) 281 metre genişletilecek. Yapılacak dolgu miktarı; 90.550 metre küp olacak. Yapılacak dolgu sahasının devamında,  iskele uzunluğu 342 metre, genişliği  ise 55 metre,  iskelenin toplam alanı ise 18.810 metre kare olacak. Ayrıca yapılması planlanan iskele ile dolgu alanı arasında 30 metre X 40 metre genişliğinde  Ro Ro  taşımacılığı için rampa yapılacak.

Kapasite artımı için yapılacak iskelenin,  her iki yanında da deniz taraması (derinleştirmesi) proje dahilinde. Güney tarafında ( Kyme Antik Kenti yönünde) deniz dibinde, 570.000 metre küp kazı  gerçekleşecek.

 Kyme çok ciddi tehdit altında kalacak. Asıl merak edilen ise;  İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun böyle bir kararı nasıl aldığı. Bu durum, vatandaşlar tarafından “akıl tutulması” olarak değerlendiriliyor.

Antik kentin büyük bölümünün,  deniz dibinde 2,5-3.00 metre derinliğinde olduğu gelen söylemler arasında. Nitekim  Kyme Antik Kenti’nden dolgu alanına doğru sahil boyunca dalgaların taşıdığı,  kilden  yapılmış ev araçlarını görmeniz mümkün.  Deniz taşımacılığında dönemin en büyük limanlarından birine sahip olan Kyme Antik Kenti Limanı,  düzgün dikdörtgen taşlarla 190 metre uzunluğunda yapılmış. Bu gün bile dolgu ve iskele yapılacak alana doğru uzadığı, çıplak gözle görülebiliyor.