14.06.2017 Tarihinde Bastırmış Olduğum 3351 – 3850 Belge Numaralı İRSALİYELİ FATURA Koçanımın 1. ve 6. Cildlerini ve A -3653 / 3654 Nolu Sayfaları Kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammet Sinan Yıldız 43351712208 TEK YILDIZ